Wat doet een kinderergotherapeut?

 
Bij Zorg op Maat staan de wensen en de mogelijkheden van het kind en de ouders centraal. Het eerste gesprek is een inventarisatie van de problemen die zowel ouders
als het kind ondervinden, soms aangevuld door de leerkracht. Dit vormt de basis voor
de verdere behandeling. Door middel van vragenlijsten, observaties en testen worden
de aangegeven problemen verder uitgewerkt. Daarna worden de doelen vastgelegd.
 
Tijdens het behandelproces wordt veelvuldig gebruik gemaakt van spel-, ontwikkelings-,
en praktisch materiaal. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat het kind plezier
heeft in wat het doet. Plezier maakt leren mogelijk! Daarom staat dit centraal gedurende
de behandeling. Het uiteindelijke doel is om de dagelijkse activiteiten van het kind te verbeteren.