Wat doet een kinderergotherapeut?

Bij Zorg op Maat staan de wensen en de mogelijkheden van het kind en de ouders centraal. Het eerste gesprek is een inventarisatie van de problemen die zowel ouders als het kind ondervinden, soms aangevuld door de leerkracht. Dit vormt de basis voor de verdere behandeling. Door middel van vragenlijsten, observaties en testen worden de aangegeven problemen verder uitgewerkt. Daarna worden de doelen vastgelegd.

Tijdens het behandelproces wordt veelvuldig gebruik gemaakt van spel-, ontwikkelings-, en praktisch materiaal. Voor een goed resultaat is het belangrijk dat het kind plezier heeft in wat het doet en ervaart dat de behandelingen van de ergotherapeut ook daadwerkelijk effect heeft in het dagelijkse leven. Wanneer kinderen ervaren dat hun problemen ook daadwerkelijk aangepakt worden zien we al snel dat ook het plezier in het leven van deze kinderen weer toeneemt en dat is wellicht wel het allerbelangrijkste!

Daarom staan deze zaken (plezier en ervaren) centraal gedurende de behandeling. Het uiteindelijke doel is om de dagelijkse activiteiten van het kind te verbeteren.