Vergoeding

 
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) is sinds 2006 een verstrekking in het basispakket. Per jaar wordt minstens 10 uur ergotherapie per persoon vergoed.
Steeds meer zorgverzekeraars bieden vanuit hun aanvullende pakketten extra vergoeding. Behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
 
De 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket valt onder het algemene eigen risico
dat de zorgverzekeraar hanteert. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden jonger
dan 18 jaar en vergoedingen vanuit het aanvullende pakket.
 
Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf de ergotherapiebehandelingen te financieren.
Het NZA-tarief voor ergotherapie bedraagt per 1 januari 2016 €16,09 per 15 minuten behandeltijd. Indien een huisbezoek noodzakelijk is wordt een aan huistoeslag van
€26,97 in rekening gebracht.