Kinderergotherapie in het passend onderwijs

 
Kinderen moeten op school veel handelingen verrichten. Denk hierbij aan werkjes maken, knutselen,samenwerken, actief luisteren in de kring, huiswerk maken, spelen op het schoolplein en gymactiviteiten. De ergotherapeut bekijkt welke vaardigheden goed gaan en met welke het kind moeite heeft. Vervolgens worden de knelpunten aangepakt. Dit kan zijn door het aanleren van de vaardigheid, maar ook door het aanpassen van de omgeving en de vaardigheid. Daarom is het belangrijk dat ergotherapie plaatsvindt op de plek waar het kind de vaardigheid wil of moet uitvoeren. In veel gevallen is dat op school. De behandeling is effectiever omdat het kind het geleerde meteen in de praktijk kan brengen en adviezen meteen kunnen worden toegepast.
 
Zorg op Maat, praktijk voor ergotherapie, heeft met diverse scholen (primair- en
voortgezet onderwijs) in de gemeente Lingewaard en Over-Betuwe een intensieve samenwerking.
 
Op meerdere scholen hebben wij een praktijkruimte tot onze beschikking zodat we kinderen op school kunnen behandelen en begeleiden. Ouders zijn hier vaak bij aanwezig zodat zowel met de leerkracht/ib-er en de ouders nauw kan worden samengewerkt.