Ergotherapie voor kinderen

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelfsprekend.
Een kind kan problemen hebben met allerlei dagelijkse activiteiten,
zoals aan- en uitkleden, eten, schrijven of zelfstandig spelen.

Deze problemen kunnen zich niet alleen thuis maar ook in schoolse
situaties voordoen. Zaken zoals netjes schrijven, maar ook het verwerken
van prikkels en plannen en structureren van schoolwerk.
De ergotherapeut analyseert waarom het kind hier moeite mee heeft en stimuleert
het kind in zijn normale ontwikkeling, met name in de ontwikkeling van praktische
vaardigheden. Hierover worden ook adviezen gegeven aan ouders en/of leerkrachten.

Op onze contactpagina kan u meer informatie vinden.